Regulamin

Regulamin Willi FOCUS

Witamy Państwa serdecznie i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w  niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

Po przybyciu prosimy Państwa o dopełnienie obowiązków meldunkowych oraz uregulowanie należności za pobyt.

Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 11.00 następnego dnia.

W celu zarezerwowania pobytu wymagana jest wpłata zadatku w wysokości kosztu wynajmu danego pokoju za dwie doby hotelowe.

W przypadku rezygnacji z wcześniej zarezerwowanego pobytu, wpłacony zadatek nie ulega zwrotowi. 

Za niewykorzystanie całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

Zobowiązani jesteśmy:

– zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji o przebywających w nim gościach,

– bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.

W pokojach obowiązuje zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest na balkonach oraz na zewnątrz budynków.

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00.

Osoby nie zameldowane mogą przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy.

Goście nie mają prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili opłatę należną za pobyt.

Zastrzegamy sobie możliwość zamiany zarezerwowanego pokoju na inny o równorzędnym standardzie.

Zachowanie osób zakwaterowanych w naszej willi nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

Przyjmowanie Gości ze zwierzętami, może nastąpić za zgodą gospodarzy.

Właściciele zwierząt zobowiązani są do:

– prowadzenia psów wyłącznie na smyczy i w obecności osoby dorosłej

– nie pozostawiania zwierząt samych w pokojach

Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.

Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować na klatce schodowej i placu zabaw.

Zabronione jest granie w piłkę na terenie całej nieruchomości.

Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu . Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Willi FOCUS.

                                                                                                          Małgorzata i Grzegorz Stanula